072-301 94 22 janet@kreativachefen.se

Jobbar du utan uppehåll?

Tar du pauser med jämna mellanrum på jobbet? Forskning har visat att vi behöver ett uppehåll ungefär var 90:e minut. För längre kan ingen hålla fullt fokus och koncentration. Den här tiden är också under förutsättning att det inte finns störningar i omgivningen. Som...

Gör du andras jobb?

Många av oss, särskilt vi kvinnor, har en benägenhet att ta på oss mer ansvar än vad vi behöver. Vi tar gärna på oss både vårt eget arbete samtidigt som vi utför andras. Känns det igen? Kanske 😊. Visst har du ett ansvar gentemot din arbetsgivare att se till att...

Spela riskfritt och hålla sig inom spelets gränser

Jag spinner vidare på ämnet spel på arbetsplatsen/för företagaren. Ett myntat uttryck, som du säkert är bekant med, är att hålla sig inom boxen eller att tänka utanför boxen. Känns det igen? Tänkte väl det. Nu tillhör jag dem som inte har en aning om hur den där lådan...

Spelar vi ett spel?

– Hur är det på våra arbetsplatser? Har du någon gång reflekterat över att det är ett spel vi behöver spela för att bli framgångsrika ledare? Om inte, så är det dags nu. En arbetsplats är precis det – en spelplan i ett spel. Du är säkert medveten om att du går...