072-301 94 22 janet@kreativachefen.se

Myten om förändringsobenägna medarbetare

Handlar det om rädda och osäkra medarbetare eller handlar det om vilken sorts ledare de möter i sitt arbete?
Härom veckan läste jag en artikel. En artikel som satte igång en rad tankar hos mig.
I artikeln skrevs om förändrings- och utvecklingsarbete och författaren kom in på situationer när medarbetare för fram synpunkter som är kritiska. Uppfattningen var att medarbetare ofta sitter med bra kunskap och erfarenhet. Chefer måste ta tillvara den kunskap som finns hos medarbetare och även lyssna på kritik som framförs. Kritiska tankar som förs fram får inte rationaliseras bort med att de är uttryck för rädsla och osäkerhet. Tyvärr verkar det ändå vara precis det som händer, dvs. man tolkar kritik som förs fram som rädsla, osäkerhet och medarbetarna betraktas som obenägna till förändring.

Min åsikt är att medarbetare är engagerade och kloka. Bara de får möjlighet, bidrar de till sin arbetsplats framgång. Undantag finns självklart, men de är så få att vi kan bortse från dem. Med det perspektivet blir det för mig mer intressant att betrakta ledarskapet. Hur skapar ledarskapet möjligheter för medarbetarna?
I det perspektivet vill jag lyfta fram det som kallas det svenska ledarskapet. Det svenska ledarskapet har aspekter som gör det unikt i världen. Exempel på detta är ledarnas förmåga att bygga och vara delaktiga i team där medlemmarna, oavsett roll, arbetar jämlikt och osjälviskt tillsammans för teamets bästa. Ledarrollen är heller inte så tydlig och hierarkisk, utan de individuella medlemmarna tillåts en viss grad av självständighet och frihet-under-ansvar i förhållande till teamet. I ett sådant ledarskap tillåts medarbetarnas synpunkter och de tas tillvara, även kritiska.
Jag hoppas att denna form av ledarskap, det svenska ledarskapet, dominerar på arbetsplatser i Sverige.

Kulturer på en arbetsplats äter strategier till frukost…

Sex av tio omorganisationer fallerar. Sju av tio bolagsfusioner går i stöpen. Åtta av tio produktlanseringar misslyckas. Varför är det så? Anledningen är inte sällan kultur. Vi människor är vanedjur – våra normer, värderingar och beteende styr i hög grad. Det finns ett engelskt uttryck som lyder; ”people prefers the devil they know” – det ligger mycket i det. Vi är förändringsobenägna – men inte enbart för att det ”gamla vanliga” är bekant och tryggt – utan främst för att det rådande skapar mening i vår vardag – oavsett om det gäller privat- eller arbetsliv.
För att lyckas med ett förändringsprojekt måste man först förstå sin organisation, sina kunder eller marknad på djupet. En avgörande grundfråga är; vad skapar mening? Hur ser vardagen ut för de som berörs? Vilka behov och beteenden styr? Vad påverkar – vilka normer gäller? Vilka kulturer är rådande?  Finns det en subkultur som påverkar?

Låter det komplext? Det är stökigare än så – men samtidigt mycket intressantare. För den som verkligen förstår sin omgivning får ett försprång – en konkurrensfördel.